Test- zábavně vážná hudba

1. květen 2007 | 00.01 |

Vedle moderní hudby stojí někdy neprávem v pozadí takzvaná hudba vážná. Je škoda, že se jí začalo tak říkat.

Už se tolik nezdůrazňuje, že například otec a syn Straussové jsou považováni jednoznačně za autory hudby zábavné. obrazek Prozkoušejte si v našem testu, jak se vyznáte v zábavnější části vážné muziky.

1. otázka

Na francouzském dvoře osmnáctého století se vyvinula forma opery, která zahrnovala veselé balety, satirické popěvky, často reagovala na konkrétní události. Tento typ divadla měl kromě královského dvora své stálé místo v Divadle na tržišti v Paříži. Jak se tato forma opery jmenovala?


a)komická opera
b)opereta
c)satirikon

2. otázka

Dnes má slovo selanka trochu pejorativní nádech. V hudbě se jedná o typ skladby, které se věnoval například Zdeněk Fibich (Selanka pro klarinet a klavír, orchestrální selanka V podvečer). Co charakterizuje skladbu nazývanou "selanka"?


a)přesně daný počet hudebníků v orchestru
b)poetická nálada hudby
c)v určitých částech skladby mohou hudebníci improvizovat

3. otázka

Skladba, pro kterou je charakteristický žertovný, škádlivý ráz, má vlastní italský název.

Do češtiny bychom jej přeložili slovem "žert". Od Beethovenových dob se tato skladba stala součástí sonát a symfonií, později komponovali autoři tento "žert" jako samostatnou koncertní skladbu (například Josef Suk). Jaký název hledáme?

a)sotto
b)sarabanda
c)scherzo

4. otázka

František Xaver Brixi (1732 1771) se kromě chrámové hudby věnoval i komice. Jeho skladba "Erat unum cantor bonus" (Byl jeden dobrý kantor) paroduje výuku zpěvu a "Ludiri scholares" předvádí nevhodné metody výuky žáků. Jaké národnosti byl tento skladatel?


a)Ital
b)Čech
c)Španěl

5. otázka

Roku 1786 složil Wolfgang Amadeus Mozart italskou komickou operu (opera buffa), Vídeňané jí však příliš nadšení nebyli. V Praze slavil skladatel s tímto dílem obrovský úspěch a právě po pražské premiéře pronesl známou větu: "Moji Pražané mi rozumějí". O jakou Mozartovu operu se jednalo?


a)Kouzelná flétna
b)Únos ze serailu
c)Figarova svatba

6. otázka

Český hudební skladatel získal v květnu roku 1894 námět na svou Humoresku ve vlaku. Inspirovalo ho typické "ta-dam, ta-dam" kol vlaku na kolejích. Kdo je autorem takto inspirovaného "vlakového" díla?


a)Antonín Dvořák
b)Leoš Janáček
c)Bohuslav Martinů

7. otázka

Kromě Jakobína nebo Rusalky napsal Antonín Dvořák i dvě komické opery. Tvrdé palice roku 1874 a druhou o tři roky později. Děj vypráví o lásce Bětušky a Jeníka, kterým otec brání a chce lstí Jeníka "odstranit", aby Bětušku mohl provdat za bohatšího Václava. Do děje se vloží sám kníže, také jako ctitel Bětušky. Jak se Dvořákova opera jmenuje?


a)Prodaná nevěsta
b)Na vsi
c)Šelma sedlák <

8. otázka

Zdeněk a Jan Svěrákovi používají ve svých filmech často vážnou hudbu. V Obecné škole znělo Dvořákovo Largo, V Koljovi Smetanův Tábor. Ve filmu Vratné lahve se kromě hudby Ondřeje Soukupa můžeme zaposlouchat do nedokončené desáté symfonie. Kdo je její autor?


a)Gustav Mahler <
b)Johann Strauss
c)Ludwig van Beethoven

9. otázka

Vystudoval práva v Lipsku, byl varhaníkem ve Frankfurtu nad Mohanem a od roku 1721 působil jako ředitel a kapelník opery v Hamburku. Jak byl známý ze svého života, po smrti upadl v zapomnění a až ve dvacátém století se jeho díla vrátila do koncertních síní. Ve výčtu jeho díla nalezneme kromě chrámové hudby i Rozmarnou symfonii. O jakém skladateli mluvíme?


a)Johann Sebastian Bach
b)Georg Phillip Telemann
c)Samuel Barber

10. otázka

Kankán máme spojený s tanečnicemi divokého západu nebo ranními hodinami vesnické zábavy. Hudebně se tato skladba vyvinula ze čtverylky (několik čtverylek psal i Mozart). Poprvé zazněl kankán v operetě Orfeus v podsvětí v polovině 19. století. V této operetě také tanečnice kankán poprvé zatančily. Kdo je autorem této operety a prvního kankánu?


a)Franz Lehár
b)George Gershwin
c)Jacques Offenbach

Výsledky testu

1a; 2b; 3c; 4b; 5c; 6a; 7c; 8a; 9b; 10c

Králíček

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře