Ztratila jsi přihlášku na tábor? Nezoufej! Je zde!

1. březen 2008 | 10.16 |
PŘIHLÁŠKA A EVIDENČNÍ LIST TÁBORNÍKA
Nedašova Lhota světlušky 30.6.-12.7.2008
skautky 30.6.-19.7.2008
Jméno:.............................................................Příjmení:...........................................................
Rodné číslo:......................................................
Bydliště:...........................................................
Telefon (mobil):.................................................
Číslo pasu nebo OP:............................................
Jméno rodičů: ...................................................
Kontakt na rodiče: .............................................
Dcera má tyto zdravotní potíže: alergie, astma, náchylnost k některým nemocem), prosím vyplňte pečlivě*:................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................
Pravidelně užívá léky*:.................................................................................... .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Prodělala tyto závažné nemoci, úrazy, operace apod*:.......................................... .....................................................................................................................
Jiná Důležitá upozornění (povaha, neplavec)*:....................................................
.....................................................................................................................
Záliby, dovednosti:........................................................................................... .....................................................................................................................
Počet dosud absolvovaných táborů:.........................
Jsme si vědomi, že v případě hrubého porušení táborového řádu může být účastník vyloučen z tábora, bez nároku na vrácení poplatku
Souhlasíme- nesouhlasíme** s ponecháním případného přebytku hospodaření tábora pro potřeby oddílu.
Stvrzuji svým podpisem, že jsem uvedl(a) všechny závažné údaje o zdravotním stav své dcery.
V Brně dne............................ ......................................
podpis rodičů
*prosíme věnujte těmto údajům zvýšenou pozornost
**nehodící se škrtněte
Cena tábora pro světlušky je
2 000Kč
Cena tábora pro skautky je
3 000Kč

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře