Test: Znáte památky UNESCO?

1. červen 2007 | 00.01 |
Test: Znáte památky UNESCO?
Členské země Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) přijaly v roce 1972 Úmluvu o světovém dědictví. Cílem této úmluvy je nejen ochrana a obnova, ale také prezentace kulturního a přírodního bohatství celého světa.
Od podpisu Úmluvy je vytvářen Seznam světového dědictví. Kritériem pro zápis je mimořádná hodnota, jedinečnost, autenticita a celistvost lokality. Víte, které z našich památek se již na seznam dostaly?
1. otázka
Kolik lokalit má Česká Republika zapsáno na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO?

a) 5
b) 12
c) 52

2. otázka
V České Republice jsou vyhlášeny i Biosférické rezervace UNESCO. O které přírodní lokality se jedná?

a) Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty
b) Krkonoše, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky
c) Bílé Karpaty, Ještěd, Kokořínsko, Pražská pahorkatina, Krušné hory, Ralská pahorkatina
3. otázka
Čtyři naše města mají na Seznamu UNESCO zapsáno celé historické jádro. O které urbanistické celky se jedná?

a) Praha, Kroměříž, Třebíč a Lednice
b) Praha, Brno, Olomouc a Kutná Hora
c) Praha, Český Krumlov, Telč a Kutná Hora

4. otázka
Věděli jste že vedle městské památkové rezervace existuje i vesnická památková rezervace? Jedna taková byla roku 1998 zapsána i na seznam UNESCO. Jedná se o komplex 22 stavení seskupených okolo návsi, domy s krásně zdobenými štíty s prvky baroka, rokoka i klasicismu jsou považovány za perlu jihočeského selského baroka. Jak se vesnice se slavnou rezervací jmenuje?

a) Hoštice
b) Holašovice
c) Holešov
5. otázka
Dva krásné jihomoravské zámky byly za Lichtensteinů propojeny alejí a okolo vznikl anglický park, který kopíruje zásady romantického krajinářství. Je tu bohatá sbírka cizokrajných stromů a keřů, celý areál o rozloze 200 km2 je považován za jeden z největších člověkem koncepčně upravených parků v Evropě. Které dva zámky zahrnuje areál zapsaný na seznam UNESCO v roce 1996?

a) Lednice a Nové Mlýny
b) Lednice a Břeclav
c)Lednice a Valtice

4pt">6. otázka
První zmínka o hradu je v Kosmově kronice, Vratislav z Pernštejna jej přestavěl v 16. století na renesanční zámek. Dnes je považován za vrchol tzv. moravské renesance. Architekt Giovanni Aostalli pokryl vnější zdi zámku i komíny malbami, sgrafitti, malými "psaníčky", jejichž motivy se nikdy neopakují. Ve městě žila rodina sládka Františka Smetany, jehož syn Bedřich hrával zámeckému panstvu. Klavír je ještě pořád na zámku k vidění. Jak se zámek zapsaný na seznam UNESCO v roce 1999 jmenuje?


a) Pernštejn
b) Litomyšl
c) Český Krumlov

7. otázka
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře je dílem geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Postavil jej ve stylu nazývaném gotizující baroko, jedná se o naprosto ojedinělý architektonický počin. Podle legendy se po smrti světce objevilo pět hvězdiček, proto má půdorys kostela tvar pěticípé hvězdy, po obvodu se střídá pět hrotitých a pět oválných kaplí, je zde pět východů. Unikátní stavba byla na seznam UNESCO zapsána roku 1994. Poblíž kterého města se nachází?

a) Žďár nad Sázavou
b) Nepomuk
c) Cheb

8. otázka
Kutná Hora, středověké královské město, čerpala svou moc a bohatství ze stříbrných dolů. Počátkem 13. století sem byla přenesena centrální mincovna Českého státu. Kolem roku 1380 padlo rozhodnutí postavit zde chrám katedrálního typu. Město, chrám a kostel Panny Marie v nedalekém Sedlci byly zapsány na seznam UNESCO v roce 1985. Komu je kutnohorský chrám zasvěcen?
a) sv. Prokopovi
b) sv. Jakubovi
c) sv. Barboře

9. otázka
Na zámku zasedal v revolučním roce 1848 sněm rakouských národů (říšský sněm). Byl zde dokonce vypracován návrh rakouské ústavy, jednání sněmu bylo však o rok později (1849) rozpuštěno. Zámek a zahrady tohoto slavného města byly na Seznam UNESCO zapsány roku 1998. Které krásné město se může pochlubit takovou historií?

a) Kroměříž
b) Olomouc
c) Znojmo
10. otázka
Jedna z nejnověji zapsaných památek UNESCO, vila Tugendhat v Brně se stala mediálně známou kvůli nedávným sporům o její vlastnictví. Vila je jedním z klíčových děl architekta Ludwiga Miese van der Rohe a ve své době byla ztělesněním moderních názorů na bydlení. Jaký architektonický styl vila představuje?

a) historismus
b) funkcionalismus
c) konstruktivismus
Výsledky testu:
1b; 2a; 3c; 4b; 5c; 6b; 7a; 8c; 9a; 10b

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Test: Znáte památky UNESCO? edi 01. 06. 2007 - 18:32